With its walnut finish and nod towards mid-century styling, the Y’Beth Bed will lend a feeling of grandness to your bedroom. Even better, four side drawers add discrete functional storage space to stash away bedding, clothes and shoes, helping you stay clutter-free.
Dimensions:
Overall (with headboard): 165w x 214d x 165h.
Overall (without headboard): 165w x 214d x 42h.
Headboard: 165w x 8d x 124h.
Int. drawer (4): 80w x 55d x 32h.
Drawers pull out to 46cm.
Mattress: 155w x 204d.
Side rail: 204w x 8d x 37h.
Floor to side rail: 42cm.
Leg height: 5cm.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.